Sökning: "Anders Sträng"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anders Sträng.

 1. 1. Vindarnas spel

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anders Hardenborg; [2015]
  Nyckelord :kulturskola; musikskola; teaterskola; dansskola; älvsjö;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i min kulturskola var en nervös elev. Eleven har kanske inte gjort sin läxa. Ljus genom trädkronor brukar ha en lugnande inverkan på många människor. Fasadens speciella utformning med rörliga plattor är tänkt att filtrera ljuset på ett sätt som liknar trädkronornas utanför huset. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar och strategier en analys av lärarhandledningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anders Hansson; [2013]
  Nyckelord :Kulturpedagogik; Konstpedagogik; Konstpedagogikens dilemma; Lärarhandledningar; Reception; Textanalys; Lärartext; Elevtext;

  Sammanfattning : Detta arbete utgår från en kvalitativ textanalys av lärarhandledningar och andra texter från museilektioner.se. LÄS MER

 3. 3. Gatubyråkrater i skolan : - En gymnasieskolas implementeringsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Tvingsjö; [2009]
  Nyckelord :Gatubyråkrater; närbyråkrater; implementering; kursplan; samhällskunskap; top-down; direkt styrning; Skolverket; Lipsky.;

  Sammanfattning : Skolverket skapar förordningar där bland annat kursens innehåll och betygskriterier beskrivs. Skolan är nödgad att följa dessa förordningar men även att skapa lokala kursplaner. Skolverket ändrade i januari 2008 förordningen SKOLFS 2000:07 och därmed måste skolan ändra i sin lokala kursplan. LÄS MER