Sökning: "Anders Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anders Sundström.

 1. 1. Beredning av lågspänningsnät på Åstol

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Anders Johansson; Alexander Sundström; [2017]
  Nyckelord :Lågspänningsnät; kundkontakt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur ett beredningsarbete för ett lokalt lågspänningsnät utförs. TROLK El & Tele AB ska, på uppdrag av Ellevio AB, utföra beredning för att rasera det befintliga luftledningsnätet på ön Åstol utanför Tjörn och ersätta det med ett markbundet kabelnät. LÄS MER

 2. 2. Frigjord parkeringsyta med bilpoolslösningar - Fallstudie Lund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jonathan Svensson; Anders Sundström; [2015]
  Nyckelord :urban planning; parking standards; parking norm; parking; parking lot; urban infill; alternative land use; urban land use; transport service; free floating car sharing; car sharing; peak car use; stadsplanering; parkerings strategi; parkeringsnorm; parkering; parkeringsplats; förtätning; alternativ markanvändning; urban markanvändning; transport som tjänst; bilpool; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis examines how much of the urban area of the city of Lund, could be released from parking space in different future scenarios. These scenarios are based on three different options of car sharing and unfold around year 2040. LÄS MER

 3. 3. Det föränderliga samhället : En intervjustudie om ett föränderligt samhälles betydelse för undervisning i samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Nordin; Sanne Sundström; [2015]
  Nyckelord :samhällskunskap; fostransuppdrag; ämnesdidaktik; demokrati; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse samhällsklimatet har för några utvaldalärare i deras arbete med planering och genomförande av undervisning i samhällskunskap.Samhällskunskapsämnet syftar till att fostra demokratiska medborgare och på så sätt främjademokratiska värden. LÄS MER

 4. 4. Prediction models for the emergence of mycotoxins in grain

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Anders Sundström; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Åkers Sweden AB - Outbound Logistics : Reduction of Environmental Effects

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Anders Gustafsson; Carina Larsson; Henric Sundström; [2009]
  Nyckelord :environmental effects; environmental evaluation; logistics costs; outbound logistics; transport modes; distribution; logistikkostnad; miljöbedömning; miljöpåverkan; transportslag;

  Sammanfattning : SummaryEnvironmental issues have become increasingly more important the last decade. It is of great importance to reduce emissions of green house gases (GHG) and the transport sector contributes to a large part of GHG emissions. The transport sector is the only sector that actually has increased the emissions during the last decade. LÄS MER