Sökning: "Anders Torres"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Torres.

  1. 1. När rätt blir fel : En studie av förbudet mot progressiva avskrivningar och konsekvenserna för bostadsrättsföreningar

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Bosnjak; Petter Booberg; Anders Eriksson; [2016]
    Nyckelord :Accounting; Non-profit accounting; NPO key performance indicators; Financial Reporting Quality; Depreciation systems;

    Sammanfattning : In this paper, we present the ban on progressive depreciation of housing associations in connection with the change to K-regulatory frameworks. Bokföringsnämnden (2014) stated that progressive depreciation was no longer allowed, and this study explores what kind of implications it had for the housing associations' income statements. LÄS MER