Sökning: "Anders Wallin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anders Wallin.

 1. 1. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 2. 2. Radiell deformation av kamgång i samband med bearbetning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anders Wallin; Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonstillverkaren Volvo Cars i Skövde vill undersöka vilken påverkan skruvförbandet mellan kamlagerhus och cylinderhuvud har på kamgångarnas rundhet. En förberedande genomgång av processflödet genomfördes där varje del isolerades och undersöktes för att identifiera potentiella felfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Begreppet utanförskap och dess förankring i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anders Wallin; Kristian Homilius; [2015-03-20]
  Nyckelord :utanförskap; delaktighet; innanförskap; segregation; arbete; legitimitet;

  Sammanfattning : Syften med vår studie var att undersöka begreppet utanförskap och dess koppling tillvissa bostadsområden. Vi intervjuade personer verksamma inom socialt arbete, och medstrategiskt ansvar för att implementera politiska direktiv gällande att bryta utanförskapet. LÄS MER

 4. 4. Sekundära hyresgäster : En studie om fyra socialarbetares position mellan hyresvärdarnas krav och klienternas behov.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Vesterlund Marcus; Wallin Anders; [2012]
  Nyckelord :secondary housing market; homeless; addiction; sekundär bostadsmarknad; hemlös; missbruk;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats har vart att undersöka om den sekundära bostadsmarknaden påverkar socialarbetarna i arbetet med hemlösa klienter som har eller haft missbruksproblematik. Då vi ansåg att det är socialarbetarnas upplevda verklighet som är av störst intresse valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med fyra socialarbetare. LÄS MER

 5. 5. Reklam till mobiltelefoner

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Wallin; Anders Gullander; Jens Karle; [2005]
  Nyckelord :SMS-reklam; mobiltelefon; Marknadsföringslagen; obeställd elektronisk reklam; Mobile Marketing.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Reklam till mobiltelefoner Seminariedatum: Tisdagen den 11 januari, 2005 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Rasmus Wallin, Anders Gullander och Jens Karle Handledare: Roland Knutsson, Björn Carlsson och Marcus Bengtsson Nyckelord: SMS-reklam, mobiltelefon, Marknadsföringslagen, obeställd elektronisk reklam, Mobile Marketing. Syfte: Vi vill med denna uppsats belysa hur möjligheten för direktreklam till mobiltelefoner ser ut idag och kan tänkas se ut i framtiden, med tanke på de ändringarna gällande obeställd e-postreklam som införts i Marknadsföringslagen. LÄS MER