Sökning: "Anders Wennersten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Wennersten.

 1. 1. Verkställande Direktör : Påverkan på aktiekursen vid avgång

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskolaSödertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Niklas Sjöström; Anders Erixon Wennersten; [2008]
  Nyckelord :VD-byten; avgång; marknadshypotes; eventstudie; corporade covernance;

  Sammanfattning : Om man fördjupar sig i aktiemarknadens rörelser ser man olika anledningar till varför en aktie värderas som den gör. Uppkommer det ny information vägs det med i bedömningen och aktiens värde, dvs. priset, justeras. Om en VD sparkas är det en anledning för aktiemarknaden att försöka analysera händelsen. LÄS MER

 2. 2. Bonussystem : Sambandet mellan Sambandet mellan EVA och ersättning till företagsledare i börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anders Erixon Wennersten; Magnus Hällgren; [2007]
  Nyckelord :Economic Value Added; avkastningskrav; bonus; VD;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger något samband mellan företags värdeskapande och nivå på ersättning till VD.Metod: Den metod som används i denna studie är deduktiv, då undersökningsmaterialet till störst del består av årsredovisningar. LÄS MER