Sökning: "Anders Westin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anders Westin.

 1. 1. Floating wind power in Norway - Analysis of opportunities and challenges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Daniel Nilsson; Anders Westin; [2014]
  Nyckelord :Norway; Floating; Wind power; oil gas; water injection; renewable energy; Spar; TLP; Semi-submersible; offshore; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the wake of alarming reports from IPCC, policy makers all over the world have recognized offshore wind power to become an essential contributor in the future renewable energy system and battling of climate change. However, many countries including Norway lack extensive areas of shallow water suitable for conventional offshore wind, hence an interest for deep offshore solutions has arisen. LÄS MER

 2. 2. Revisionskvalitet : Artikel 19, 35 och 40 och dess inverkan på intern och extern kvalitetskontroll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Daniel Lundberg; Daniel Westin; Anders Verf; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författare: Daniel Lundberg, Anders Verf och Daniel Westin Titel: Revisionskvalitet - Artikeln 19, 35 och 40 och dess inverkan på intern och externkvalitetskontroll. Bakgrund och problem: Revisorns roll hade till följd av finanskrisen 2008 ifrågasatts i denmening hur de kunde skriva rena revisionsberättelser utifrån företagens finansiella rapporter. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar och alkohol : Växjömodellen, en arbetsmetod för att minska ungdomsfyllor och relaterade brott?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :Stefan Westin; Anders Valo; [2008]
  Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Ungdomar och alkohol är ett ständigt aktuellt och omdebatterat ämne. Denna studie ärinriktad på att studera en polisiär arbetsmetod, kallad Kronobergsmodellen, som syftar till attbegränsa ungdomars alkoholkonsumtion. Fortsättningsvis undersöks vilkabrottsförebyggande effekter modellen genererat. LÄS MER