Sökning: "Anders Wihag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Wihag.

  1. 1. Projekteringsledning - en viktig process för att hålla tid och budget

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

    Författare :Anders Wihag; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Då ett entreprenadföretag som Peab blivit tilldelade en totalentreprenad förekommer projektering. Projektering är ett annat ord för produktbestämning och leds av en projekteringsledare. Att ha en lyckad projektering vid ett projekt resulterar i att byggkostnader hålls och att framtida kostnader minimeras. LÄS MER