Sökning: "Andersen"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade ordet Andersen.

 1. 1. Implementeringar som räddar liv: En kvalitativ studie om hur man strukturerar förändringsledningen inom förimplementeringsprocessen av informationssystem inom sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Valdemar Wendelboe Andersen; Amelia Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :Hälsoinformationssystem; förimplementering; förändringsledning; kritiska framgångsfaktorer; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Inom en verksamhet där vardagen kretsar kring liv och död är det avgörande att förändringar sker utan större rubbning av dess kritiska processer, såsom vid implementeringen av ett nytt informationssystem. Syftet med denna studie är att kartlägga hur strateger inom den svenska hälso- och sjukvården hanterar förändringsledning i samband med förimplementeringsproces-sen, i förhållande till sex kritiska framgångsfaktorerna som identifierats i litteraturen. LÄS MER

 2. 2. Commit or Emit: The Sustainability Characteristics of Danish Companies with Net-Zero Pledges

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Christopher La Cour-Andersen; [2022]
  Nyckelord :Net-Zero; net-zero pledges; climate pledges; CSR; CSR in Denmark; MLP; carbon offsetting; LCA; disruptive innovation; sustainability system; PPPs; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis explores the characteristics and sustainability strategies of Danish companies with certified climate targets and the distinction with net-zero targets. The probability of having a net-zero target is modelled with three explanatory variables – life cycle assessments (LCAs), disruptive innovation, and carbon offsetting. LÄS MER

 3. 3. A comparative discussion on the typology of two nations’ pension policies : In a quest for a flawless pension structure for our seniors

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mahmuda Ireen; [2022]
  Nyckelord :Swedish pension policy; Singapore s pension policy; Esping-Andersen;

  Sammanfattning : The pension systems of Sweden and Singapore are compared in this thesis paper using the most recent developments in welfare-regime analysis. The author examines how the two countries’ policy systems are responding in light of Esping- Anderson’s welfare regime theory because the researcher thinks it will be fascinating and challenging also to compare the pension systems of the aforementioned countries. LÄS MER

 4. 4. Donation of Used Assistive Devices

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Nadja Andersen; Maria Friis; [2022]
  Nyckelord :Developing countries; Donation guidelines; Helping organizations; Prosthetic and orthotic components; Sustainability; Bæredygtighed; Donations vejledninger; Hjælpeorganisationer; Protese og ortose komponenter; Udviklingslande;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to explore the stakeholders’ opinions on and experiences with donation of used assistive devices from high-income countries to developing countries. Which was done by investigating the opinions and experiences of the different stakeholders, with donation of used assistive devices, and by exploring what used assistive devices are appropriate to donate. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighetsanpassat friluftsliv i fjällen : En studie om fjällens tillgänglighet för individer med fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Liv Kjær Andersen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER