Sökning: "Andersson Linnéa"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Andersson Linnéa.

 1. 1. Mikrofinansiering - ett verktyg för jobbskapande : Hur har utvecklingen av mikrolån påverkat sysselsättningen i Bolivia?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Mikrolån; sysselsättning; fattigdom; Bolivia;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar utvecklingen av mikrolån och dess påverkan på sysselsättningen i Bolivia. Landet har en gedigen historia inom mikrofinans, vilket gör det till ett intressant område att undersöka. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER

 3. 3. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER

 4. 4. Styrning och ledning av studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Andersson; Tina Backhaus; [2019]
  Nyckelord :Grundskolerektorer; Implementering; Skolverket; Studie- och yrkesvägledning; Styrning;

  Sammanfattning : Forskning visar att rektorer inte tar sitt ansvar att organisera studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Syftet med denna studie är därför att beskriva hur grundskolerektorer implementerar Skolverkets allmänna råd gällande styrning och ledning av studie- och yrkesvägledning, så att de uppfyller kravet på att studie- och yrkesvägledning är hela skolan ansvar. LÄS MER

 5. 5. Schooling and rain : The relationship between annual precipitation and female schooling in Namibia between 2000 and 2013

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jansson; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :schooling; education; Namibia; precipitation; human capital;

  Sammanfattning : Investing in education is considered one of the most powerful factors in the work of reaching sustainable development, yet over 265 million children do not attend school (United Nations, 2018). Reduced agricultural productivity due to changes in climate may be one factor affecting schooling negatively. LÄS MER