Sökning: "Andersson Madeleine"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Andersson Madeleine.

 1. 1. DET FÖRÄNDERLIGA MÖLNDAL CENTRUM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Madeleine Andersson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Etnologi; Mölndal;

  Sammanfattning : In this master thesis, Det föränderliga Mölndal Centrum, we have followed developments in the centre of Mölndal, from the square trades beginning in Kvarnbyn to the center on the other side of Mölndalsbro. With a review in history weapproach to the changing center presented by the past and the present. LÄS MER

 2. 2. Var? När? Hur? : En kvalitativ studie om strategisk planering i småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carina Andersson; Sofia Andrén; Madeleine Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Strategisk planering; strategi; småföretag;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about the strategic planning in small businesses. The study will answer the question: How formalized is the strategic planning progress in small businesses? Strategic planning is used to plan the company's direction and which goals they want to achieve. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Larsson; Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; agitation; BPSD; non-pharmacological interventions; demens; vårdboende; agitation; BPSD; icke-farmakologiska åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar stadigt i världen. Ett vanligt symtom som uppkommer vid demenssjukdom är agitation. Detta symtom försämrar livskvaliteten för den drabbade och ökar belastningen för närstående och vårdpersonal. Många gånger behandlas agitation farmakologiskt. LÄS MER

 4. 4. A comparison of different orthogonal techniques for the investigation of the conformational stability of NIST mAb in liquid formulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A great challenge during early development of medicinal antibodies is to determine the stability of the candidates. This is required to be able to select the candidates with the greatest developability. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i förskolan för nutid och framtid : En kvalitativ studie om hållbarhetsutmaningar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hilda Löcsei; Madeleine Elisabeth Andersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; didaktik; förskola; undervisningsinnehåll; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med hållbar utveckling i förskolan utifrån den sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen. Frågeställningarna handlar om vad, hur och varför förskollärare jobbar med hållbar utveckling i förskolan och hur de skapar förutsättningar för barn att hitta en mening genom sin handling för en mer hållbar värld. LÄS MER