Sökning: "Andlighet"

Visar resultat 11 - 15 av 197 uppsatser innehållade ordet Andlighet.

 1. 11. Existentiella frågor hos personer som erhåller palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katja Jönsson; Louise Mattson; [2019]
  Nyckelord :Existentiella frågor; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Jönsson, K & Mattsson, L. Personers upplevelser av existentiella frågor i palliativ vård. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15-högskolepoäng. LÄS MER

 2. 12. Att möta Gud genom psykedeliska substanser : En innehållsanalytisk rapport av psykedeliska substansers effekt på människors livsåskådning och upplevelser av gudsmöten ur ett religionsvetenskapligt perspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykedelisk; livsåskådning; mysticism; shamanism; animism; ayahuascha; DMT; psilocybin; LSD;

  Sammanfattning : Ändamålet med föreliggande rapport har varit att undersöka åtta personliga skildringar för att ta reda på hur deras livsåskådning ser ut efter att ha brukat psykedeliska substanser, samt undersöka huruvida något möte med Gud eller någon annan ”högre makt”, förekom under rusningstiden. För att besvara ändamålet har rapporten brutits ner till två frågeställningar, där den första hanterar vad som händer med livsåskådningen och det andra gudsmötet. LÄS MER

 3. 13. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Lankell; Lisa Rådström; [2019]
  Nyckelord :existentiella dimensionen; existens; sjuksköterska; undersköterska; upplevelse; palliativ vård; andlighet; holistisk vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att möta dimensionerna kropp, själ och ande/existens hos patienter i palliativt skede och att lindra det lidande som kan uppkomma inom dimensionerna. Tidigare forskning visar att den andliga/existentiella dimensionen hos patienten är svårare att som vårdare möta än de kroppsliga och själsliga dimensionerna. LÄS MER

 4. 14. Motivation bakom initial och nuvarande yogapraktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Sundquist; Maja Andreani; [2019]
  Nyckelord :Yoga; motivation; effects; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den aktuella studien ämnade kartlägga vad som motiverar yogautövare att börja med yoga och om motivationen förändras över tid. Det undersöktes även vilka subjektiva effekter som upplevdes av yoga och huruvida dessa samvarierade med de nuvarande motivationsfaktorerna. LÄS MER

 5. 15. "Vem bryr sig?" - om fyra förskollärares perspektiv på, och arbete med, barns andlighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesper Blomquist; [2019]
  Nyckelord :spirituality; children; educators; preschool; strategies;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate how educators in preschools with denominational components reflect upon, and work with children’s spirituality. In order to meet this aim, two research questions were posed concerning educators’ approach to, and teaching strategies of, children’s spirituality, and semi–structured interviews were conducted with four educators employed by preschools with denominational components. LÄS MER