Sökning: "Andlighet"

Visar resultat 16 - 20 av 197 uppsatser innehållade ordet Andlighet.

 1. 16. MORALFRÅGOR OCH ÅSIKTSPOLARISERING- En jämförande studie av MP och SD med hjälp av Moralfundamentsteori

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronny Ledström; [2018-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att komma närmare ett svar på varför Sverigedemokraterna och Miljöpartiet står så långt ifrån varandra på den så kallade GAL-TAN skalan. Detta genomförs med hjälp av Moralfundamentsteorin. LÄS MER

 2. 17. Genom betraktande och interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Anna Hansson Brusewitz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från att ha förklarat världen genom religion och mystik lever vi i ett samhälle som värderar vetenskap och ekonomisk tillväxt högre än andlighet, på gott och ont. Ändå kan vetenskapen inte förklara allt och välstånd inte vara det ända målet. LÄS MER

 3. 18. Healing, andlighet och nyreligiösa rörelser : En studie av de organisatoriska förändringarna inom Reconnective Healing

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Billman; [2018]
  Nyckelord :Healing; spirituality; sect; cult; religion; new religion; social psychology; organizational changes; Healing; andlighet; sekt; kult; religion; nyreligion; socialpsykologi; organisatoriska förändringar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas som andliga. Undersökningen tar avstamp i hypotesen att socialpsykologiska skäl ligger bakom. LÄS MER

 4. 19. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 5. 20. Trons betydelse i psykoterapi. : En tematisk analys utifrån hur fem psykoterapeuter med vigningstjänst upplever tron i sitt kliniska arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Tobias Wasserman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: There is a tension between secular and religious values.Psychotherapy has a secular foundation, while at the same time priests and pastorshave the opportunity to become psychotherapists. LÄS MER