Sökning: "Andlighet"

Visar resultat 21 - 25 av 197 uppsatser innehållade ordet Andlighet.

 1. 21. Ignatiansk spiritualitet i Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Cajsalisa Ejemyr; [2018]
  Nyckelord :Ignatiansk spiritualitet; Svenska kyrkan; Ignatius av Loyola; Martin Luther; Charles Taylor; Den subjektiva vändningen; Paul Heelas; Linda Woodhead; Subjektiveringsteorin; Karin Johannesson; Helgelse;

  Sammanfattning : Ignatius av Loyolas konkreta pedagogiska övningar attraherar samtidens kristna från olika samfund och i Svenska kyrkan växer intresset för den ignatianska spiritualiteten. Syftet med denna studie är att genom intervjuer, enkät och teori undersöka den ignatianska spiritualitetens framgång inom Svenska kyrkan i dag. LÄS MER

 2. 22. Tro och psykisk ohälsa : Om religiositet och andlighet hos personer med psykiska problem relaterat till IPS/Borderline och beteendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Hanna Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Psychologic of religion; religion and mental care; religion and coping with mental health. IPS; Borderline; PTSD; DBT;

  Sammanfattning : The relationship between religion and mental healthcare are somewhat complicated with the psychiatric need for control and religions attempt to accept what we cannot control. Swedish mental healthcare is undergoing a change towards a more individualistic and patient ruled care. LÄS MER

 3. 23. Mellan öst och väst, profetior och entreprenörskap, vetenskap och tro : Meningsproduktion om alternativa andligheter i svensk press och offentlighet 1899-1926

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Josephine Selander; [2018]
  Nyckelord :knowledge production; spirituality; go-betweens; contact zones; discursive public; 20th century; Swedish press; kunskapsproduktion; andlighet; mellanhänder; kontaktzoner; dirskursiva publiker 1900-tal; Svensk press;

  Sammanfattning : Around 1900 an interest towards non-Christian spirituality could be observed in Swedish society. There have been studies in spirituality, but little attention has been given in considering the circulation and transcultural exchange of knowledge production. LÄS MER

 4. 24. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mirjam Alinder; [2018]
  Nyckelord :natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. LÄS MER

 5. 25. Tro via rus : Svenskars andliga sökande via psykedeliska substanser

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Amanda Bärj; [2018]
  Nyckelord :alternativ religion; droger; existentiella livsåskådningar; informationssamhälle; nyreligiositet; postmodern andlighet; psykedeliska; transpersonella;

  Sammanfattning : Avsikten med studien är att undersöka om användningen av psykedeliska droger i syfte av att nå religiösa mål ökar i Sverige. Studien utgår ifrån ett religionssociologiskt perspektiv för att besvara varför alternativa livsåskådningar uppstår i samband med användandet av psykedeliska droger. LÄS MER