Sökning: "André Ebbesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Ebbesson.

  1. 1. En sjukamp mot cancer

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

    Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER