Sökning: "André Furekull"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden André Furekull.

 1. 1. Andningsfrekvensmönster efter submaximalt arbete hos varmblodiga travhästar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :André Furekull; [2013]
  Nyckelord :häst; travare; prestation; andning; luftvägsinflammation; surfaktantprotein D; horse; trotter; performance; breathing; inflammatory airway disease; sufactant protein D;

  Sammanfattning : Studiens målsättning var att besvara tre frågeställningar. Skiljer sig andningsfrekvensmönstret efter ansträngning hos varmblodstravare med prestationsnedsättning från normalpresterande hästar? Påverkas andningsfrekvensmönstret efter ansträngning av en ökad slemansamling i luftstrupen? Är koncentrationen surfaktantprotein D i blodet en relevant analysparameter vid utvärdering av nedre luftvägsproblem? Hypotesen var att travhästar med subkliniska luftvägsproblem i de nedre luftvägarna har en längre återhämtningsperiod efter ansträngning jämfört med friska hästar. LÄS MER

 2. 2. Mjölksammansättning hos djur som helt eller delvis fastar under digivningsperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :André Furekull; [2010]
  Nyckelord :mjölk; mjölksammansättning; digivning; fastande; reproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER