Sökning: "André Hedh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Hedh.

  1. 1. Playano : Konceptutvecklingsprojekt av en trådlös och energialstrande klaviatur

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :André Hedh; [2015]
    Nyckelord :Product development; Energy-Harvesting; Wireless; Piano; Keyboard;

    Sammanfattning : This report contains a product and concept development project carried out by André Hedh as a Bachelor Thesis at Karlstad University’s faculty of Health, Nature and Engineering Science in the Innovation and Design Engineering Programme.The project was carried out for design agency People People with Per Brickstad as task manager. LÄS MER