Sökning: "André Hellgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden André Hellgren.

 1. 1. AUGMENTING THE REALITY : Can AR Technology Entice Consumer Engagement? A Quantitative Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :André Hellgren; Simon von Pongracz; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; consumer engagement; Technology Acceptance Model; Hype Cycle; perceived usefulness;

  Sammanfattning : Today, advances in the technological sector spurs invention toward new heights. What can be achieved today was just decades ago science fiction. Recent years, augmented reality has emerged which is explained by Kipper & Rampolla (2012, p. 1) as a technology that combines the real world with virtual objects which creates a supplement to reality. LÄS MER

 2. 2. Bolåneräntor i Sverige : Enanalys av individuella räntor med multipel linjär regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :André Berglund; Erik Hellgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  I denna rapport undersöks hur ett antal kundspecifika faktorer som belåningrad, bank och inkomst påverkar svenska hushålls individuella bolåneräntor. Metoden som används är multipel linjär regression med transformeringar av förklarande variabler. Transformer som används är log-linjär, linjär-log, log-log samt styckvis linjär. LÄS MER