Sökning: "André Hesselink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Hesselink.

  1. 1. Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :André Hesselink; Ida Andersson; [2020-07-02]
    Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; måltidsordning; HbA1c; glukos; Type 2 diabetes; meal-timing; HbA1c; glucose;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hosvuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Ida Andersson och André HesselinkHandledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetesmellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försenadiabeteskomplikationer. LÄS MER