Sökning: "André Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden André Jonsson.

 1. 1. Trender i muskelstyrka och aerob kapacitet bland mönstrande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kim Jonsson Fredsson; André Tjärnberg; [2019]
  Nyckelord :Newton; watt; cykeltest; isokai; fysisk status; rekryteringsmyndigheten; kvinnor män;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att den aeroba kapaciteten i delar av den svenska befolkningen har försämrats under en längre tid. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de mönstrande ungdomarna för åren 2001, 2008 och 2018 följer samma nedåtgående trend när det gäller aerob kapacitet som tidigare forskning har visat för andra delar av befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Sexiga Rustningar i Spel : Vilken nivå av sexualisering föredras av spelare när det gäller deras avatarers rustningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ida Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Sexualisering; Spel; Rustningar; Avatar; Genus;

  Sammanfattning : Arbetet som gjorts i denna undersökning har cirkulerat kring sexualisering av manliga och kvinnliga avatarers rustningar och hur spelare relaterar till dessa rustningar. Detta gjordes med en internetbaserad undersökning med två enkäter där den ena innehöll en manlig avatar med olika rustningar och den andre en kvinnlig avatar med olika rustningar, där den huvudsakliga skillnaden mellan rustningarna var nivå av sexualisering. LÄS MER

 3. 3. Ett arbete som präglas av ständig oro och stor försiktighet : en kvalitativ socialpsykologisk studie om lärarnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Carina Björklund; Malin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :teacher s response; poverty; teacher; student; self-esteem; bemötande; ekonomiskutsatthet; lärare; elev; självkänsla;

  Sammanfattning : Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att allt fler familjer lever i ekonomisk utsatthet. Denna studie har sin utgångspunkt i termen relativ fattigdom som innebär att fattigdom ställs i relation till individens sociala kontext. LÄS MER

 4. 4. Informationssäkerhet på små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pontus Jonsson; André Wehrmann; [2015]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; informatik; ledningssystem för informationssäkerhet; information; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på och ska utreda informationssäkerhet hos små och medelstora företag samt vilka faktorer som påverkar dem. Hot och risker med avseende till information på företag har ökat de senaste åren vilket resulterar i att företagen måste öka sin säkerhet för att eliminera dessa. LÄS MER

 5. 5. Svaret är 42, men vad är frågan? : En analys av EMEC-modellen och dess effekter på svensk klimatpolitik

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Hampus André; Max Jonsson; [2015]
  Nyckelord :EMEC; CGE-model; climate policy; climate economics; policy evaluation.; MEC; allmänjämviktsmodell; klimatpolicy; klimatekonomi; klimatpolitik; styrmedels- utvärdering.;

  Sammanfattning : EMEC är en allmänjämviktsmodell som har använts av Konjunkturinstitutet för att beräkna samhällsekonomiska kostnader av styrmedel, och utvärdera kostnadseffektivitet som en del av det svenska klimatpolitiska beslutsunderlaget. Med anledning av kritik som har riktats mot modellen har detta examensarbete syftat till att analysera EMEC och dess effekter i klimatpolitiken, samt belysa och diskutera aspekter som eventuellt behövs utvecklas eller hanteras på ett annat sätt i den svenska klimatpolicyutvärderingen. LÄS MER