Sökning: "André Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden André Larsson.

 1. 1. Persondata på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :André Johnsson; Ellinor Larsson; Amanda Liljekvist; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en del av de flesta svenskars vardag, där Facebook står ut som det största sociala nätverket. Facebook används främst av yngre människor av vilka en klar majo- ritet använder Facebook dagligen. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk jämförelse mellan två olika solcellsanläggningar med samma förbrukning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :André Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svanencertifiering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Joakim Larsson; André Falck; [2017]
  Nyckelord :certification; certification process; ecolabel; improvement proposals; multi-family housing; the Nordic Swan.; arbetsprocessen; certifiering; flerbostadshus; förbättringsförslag; miljöcertifiering; Svanen.;

  Sammanfattning : Purpose: Today the amount of Eco labelled multi-family houses are increasing. The Nordic Swan is a well-known certification that has grown a lot when it’s comes to certifying multi-family houses in Sweden. Unlike other well-known ecolabels there are not many studies done on the Nordic Swan. LÄS MER

 4. 4. Det är inte hopplöst trots att vi ej talar samma språk! : En intervjustudie om förskollärares kommunikation och samverkan med nyanlända föräldrar

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Larsson; Jessica Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; Interkulturalitet; Nyanlända; Samverkan;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra förskollärares kunskaper och erfarenheter av kommunikation och samverkan med nyanlända föräldrar. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer samt ljudinspelning som stöd. Fyra utbildade förskollärare intervjuades utifrån tre teman: kommunikation, samverkan och inflytande/delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Development of a wear index and its methodology related to mineral processing - Part I

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :André Larsson; [2016]
  Nyckelord :Nanoindentation; Berkovich indenter; wear; surface hardness; rock; minerals; manganese steel; mining; comminution.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master Thesis was performed for Sandvik SRP in collaboration with the Institution for Industrial Production Faculty of Engineering at Lund University. Tool wear is one of the main cost drivers in the mining industry. LÄS MER