Sökning: "André Lohman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Lohman.

  1. 1. Kvalitetssäkring vid en monteringslina : ett projekt på Swepart i Liatorp

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Hampus Kallenberg; André Lohman; [2015]
    Nyckelord :5-S; Lean Production; Monteringslina; Pick-to-Light; Pick-to-Voice; Power Take-Off;

    Sammanfattning : För att Swepart Transmission AB ska fortsätta att hålla en hög standard på produkter som levereras till kunder, ska monteringslinan för Power Take-Off säkras. Budgeten som är avsatt till att kvalitetssäkra monteringslinan är 500 000 kr. LÄS MER