Sökning: "André Malmsten"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden André Malmsten.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :André Malmsten; Rebecca Arnér; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbats av allvarlig psykisk ohälsa har en ökad risk att även drabbas av somatisk sjukdom. Dessa patienter riskerar även att i högre grad hospitaliseras vid långa sjukhusvistelser än andra patienter. LÄS MER

 2. 2. Vatteringsmaterialer og materialsammensettinger for anvenderens ulike behov

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Anna Karoliina Priha; [2013]
  Nyckelord :Karoliina Priha; Carl Malmsten; Furniture Studies; holdbarhet; brannsikkerhet; naturmaterialer; vaskbarhet; kunsthåndverk; svenneprov; gesällmöbel; tekstile materialer; materialsammensettinger; polyetercellplast; skumplast; termoloft; bomullsvadd; ullfilt; ullvadd; cellona; gråvadd; dun; fjær; hestehår; tagl; tagel;

  Sammanfattning : Denne bacheloroppgaven undersøker ulike vatteringsmaterialer anvendt i møbler, som videre er kombinert med hverandre på forskjellige måter, for å skape ny innovative og dekorative møbeloverflater. Slike materialkombinasjoner kan anvendes for å utvikle ulike teksturer og former med diverse kjensler og hardheter til møbelkledselen. LÄS MER

 3. 3. Att vårda i ett mångkulturellt samhälle : vårdpersonals erfarenheter och uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Malin Edner; André Malmsten; [2011]
  Nyckelord :Interkulturell omvårdnad; kulturella skillnader; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skandinavien blir allt mer mångkulturellt och även sjukvården kommer i kontakt med andra kulturer. Sjuksköterskans ansvar utgår från de mänskliga rättigheterna och bygger på respekt för individen. LÄS MER

 4. 4. Det handlar om detaljer : En bok om att bygga ett varumärke och att göra en första kollektion

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Heidi Eklund; Larsson Hanna; [2011]
  Nyckelord :varumärke; möbler; kollektion; trä;

  Sammanfattning : Syftet med det h‰r arbetet var att visa hur ett varum‰rke kan byggas och att prova detta genom en kollektion mˆbler och inredningsprodukter under arbetsnamnet îTextila sammanfogningar ñ Gone Bananasî. MÂlet var att p examensutst‰llningen kunna presentera en kollektion mˆbler. LÄS MER