Sökning: "André Ricardo da Fonseca Gonçalves"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Ricardo da Fonseca Gonçalves.

  1. 1. IPO UNDERPRICING IN THE TECH SECTOR: IMPACT OF THE PROSPECTUS SUMMARY VARIABLES

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :André Ricardo da Fonseca Gonçalves; [2018-07-04]
    Nyckelord :IPO; underpricing; prospectus; tech; book-to-market; gross proceeds; underwriter spread; dual-class shares; underwriter reputation;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER