Sökning: "André Sahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Sahlin.

  1. 1. Skatter och redovisning i ideella föreningar : ideella föreningar i koncerner och påverkandefaktorer vid val av verksamhetsform

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Christoffer André; Sofia Sahlin; Carolina Villa Bégat; [2008]
    Nyckelord :Skatter; redovisning; ideella föreningar; koncerner; värdeöverföringar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ideella föreningar är mycket vanliga i det svenska samhället men det saknas en civilrättslig lagstiftning som reglerar dem. Föreningarna har ofta stor omsättning och stora tillgångar. Det ska vara skattemässigt neutralt mellan olika verksamhetsformer men det finns föreningar som har en del av sin verksamhet i företagsform. LÄS MER