Sökning: "André Sjödin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden André Sjödin.

 1. 1. Jag vill också ha en bästis : En antropologisk studie av framställningar av kvinnlig vänskap i textmaterial publicerat på hemsidan GoFrendly.se

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Frida Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Antropologi; kvinnlig vänskap; homosocialitet; maskulin dominans; femininitet; genusskapande; tjejgäng.;

  Sammanfattning : Att kvinnor i alla åldrar har vänner är ett allmänt känt faktum. Dock har denna relation ägnats lite uppmärksamhet. Det beror på att det samhälle vi lever i präglas av en maskulin dominans. Den styr vilka relationer som vi kommer att uppfatta som betydelsefulla, i vuxenlivet är detta främst den heterosexuella parrelationen. LÄS MER

 2. 2. Effekten av provytors felpositionering vid skattning av skogliga variabler med luftburen laserscanning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Edward Sjödin; André Wästlund; [2014]
  Nyckelord :felpositionering; lidar; skogsinventering; GPS; skogsstruktur;

  Sammanfattning : Regeringen har givit Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram bättre data om det svenska skogarna baserat på laserdata. Den här studien behandlar betydelsen av referensytors positionering och effekt på skattning av skogliga variabler. LÄS MER