Sökning: "André Tikkanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Tikkanen.

  1. 1. Svensklärares planering av sin tvåspråkiga undervisning för döva

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Ronny de Silva; Veronica Johansson; André Tikkanen; [2007]
    Nyckelord :Planering; Tvåspråkig undervisning; Svenskt teckenspråk; Tvåspråkighet; Döva; Döv; Hörselskadade; Hörselskadad;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att belysa hur lärare som undervisar döva på gymnasienivå arbetar med sin tvåspråkiga undervisning. Vår forskningsfråga har varit ”Hur arbetar lärare med planering av sin tvåspråkiga undervisning – utifrån vad som anges i styrdokument - inom svenskämnet på gymnasienivå?”. LÄS MER