Sökning: "André Woldert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Woldert.

  1. 1. Förstudie till järnvägslinje in under en av Europas storstäder : Hjälpkraft, Traktionsspänning och Vagabonderande strömmar i returledning för likströmsbanor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :André Woldert; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose with this pre-study of an underground railway track with d.c. traction was to examine alternatives to the auxiliary power, traction power and tracks/ return circuits. This with the problem of stray currents in mind as well with technical, safety and economy. LÄS MER