Sökning: "Andréa Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Andréa Bengtsson.

 1. 1. Flerspråkiga elevers muntliga förmåga på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Andrea Björkman; Ida Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; teaching techniques; oral language skills; presumption; middle school; Flerspråkighet; arbetssätt; muntlig språkförmåga; förutsättning; mellanstadium;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare på mellanstadiet undervisar språkutvecklande för att främja den muntliga förmågan hos flerspråkiga elever. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har observation och intervju använts som insamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Hot mot revisorns oberoende : en studie som berör digitalisering, konkurrens samt lagförändringar i revisorsbranschen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andréa Bengtsson; Kamila Pietruszka; [2018]
  Nyckelord :Audit; independence; quality; digitization; competition changes in law; Revision; oberoende; kvalitet; digitalisering; konkurrens lagförändringar;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är en avgörande aspekt för revisorsbranschen. Oberoendet är viktigt för att behålla allmänhetens förtroende för kapitalmarknadens funktioner och trovärdigheten av framställda finansiella rapporter. Däremot finns det ett antal faktorer som hotar oberoendet. LÄS MER

 3. 3. Att mäta mänskliga resurser : Ur offentliga organisationers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Andréa Bengtsson; Roxanna Pros; [2017]
  Nyckelord :Human Resources; Measure; Key figures; Performance; Mänskliga resurser; Mäta; Nyckeltal; Prestationsförmåga;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förändringar i revisionsarbetet av kapitalförvaltningsbolag : En studie i hur revisionen av kapitalförvaltningsbolag har ändrats sedan den ekonomiska krisen 2008

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Skog; Andrea Cyganik; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Changes in the auditing work of asset management companies. Advisor: Bengt Bengtsson Examiner: Stig Sörling Authors : Mattias Skog & Andrea Cyganik Purpose: The purpose is to examine how the work of auditing asset management companies has changed since the crisis 2008. LÄS MER

 5. 5. Den gröna vägen - en studie om hur företag kommunicerar med den gröna konsumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Andrea Ågren; Rebecca Bengtsson; Sara Rynvik; [2012]
  Nyckelord :grön konsumtion; gröna konsumenter och grön marknadsföring; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER