Sökning: "Andréa Fredriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andréa Fredriksson.

 1. 1. Barnmorskan som vägrade utföra abort - En rättsutredning om Europakonventionen och samvetsgrundad vårdvägran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andrea Fredriksson Wohlström; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; Public international law; Arbetsrätt; Labour law; Samvetsfrihet; Conscientious objection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nyligen avgjordes ett mål i Arbetsdomstolen som handlade om en barnmorska som inte fått anställning på grund av att hon på religiösa grunder vägrar delta i utförandet av aborter. Hon menar att Sverige, genom att inte tillmötesgå hennes krav och anställa henne trots hennes vägran bryter mot religionsfriheten i artikel 9 och förbudet mot diskriminering i artikel 14 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Denna uppsats syftar till att närmare utreda om Sverige, genom att inte tillåta samvetsgrundad vägran inom abortvård, faktiskt bryter mot konventionen. LÄS MER

 2. 2. Hur blir du kompis med kunden? : En studie om kundrelationer i olika försäljningskanaler inom möbel- och heminredningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andréa Engvall; Madelene Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Relationer; E-handel; Multikanalhandel; Möbler och heminredning.;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur styrs och hanteras kundrelationer av detaljister inom möbel- och heminredningsbranschen beroende på försäljningskanal?   Syfte: Ge en djupare förståelse för branschen samt undersöka om det finns skillnader respektive likheter vid relationsbyggande beroende på om detaljisten har en online närvaro eller bedriver multikanalhandel.   Metod: Uppsatsen har grundats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. DIAGNOSTISKT HJÄLPMEDEL FOR BEDÖMNING AV FENOTYP HOS BARN OCH VUXNA VID REMITTERING TILL OCH UTREDNING PA KLINISKT GENETISKT CENTRA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Andrea Ström Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER