Sökning: "Andréas Bergsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andréas Bergsten.

 1. 1. Om jag ger frågorna först? : Kunskapsmätning före och efter ett moment.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Bergsten; [2016]
  Nyckelord :Kunskapsmätning; Förkunskaper; Teknik; Kunskapsökning;

  Sammanfattning : Elever kommer idag till gymnasieskolan med varierande bakgrundskunskaper, dessa kunskaper inom ett område borde vara något som eleverna kan dra nytta av inom olika kurser. Mitt syfte med den här uppsatsen var att dels försöka se om förkunskaperna gav någon fördel på ett slutprov inom ett moment, men också att se hur stor den faktiska kunskapsökningen kunde bli för en grupp elever. LÄS MER

 2. 2. A case study of documentation's significance : in ERP system development projects

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Andreas Andersson; Thomas Bergsten; [2008]
  Nyckelord :Documentation; ERP-system; System development projects; Integration; ; Dokumentation; ERP-system; Systemutvecklingsprojekt; Integration; ;

  Sammanfattning : Abstract In order to stay competitive in today’s changing business world, companies need to manage the increased complexity as they evolve. To be able to handle this complexity, many companies chose to implement an ERP system. LÄS MER