Sökning: "Andréas Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Andréas Nilsson.

 1. 1. Skräddarsydd musik : Musikern som medkompositör

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :komposition; samkomponering; improvisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svensklärares uppfattning om skolbibliotekets roll i elevernas utveckling av läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Nilsson; Andreas Särnby; [2020]
  Nyckelord :Läslust; skolbibliotek; skolbibliotekarie; läsmiljö; läsprocess och läsfrämjande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka uppfattningar bland svensklärare med skolbilioteksansvar om hur skolbiblioteket kan påverka elevernas läslust. Tidigare forskning visar att skolbiblioteket är en verksamhet som har goda effekter på elevernas läslust men att det alltför ofta inte används ändamålsenligt. LÄS MER

 3. 3. Automatiserings- och förbättringsförslag av paketeringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rasmus Nilsson; Andreas Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rekordverken är ett företag som specialiserar sig på att tillverka agnspridarlösningar till skördetröskor. Företagets knivproduktion är på väg att genomgå stora förändringar, maskinerna ska omplaceras och ombyggnationer av produktionslinjerna ska genomföras för att kunna automatisera större delar av produktionen och skapa ett bättre flöde. LÄS MER

 4. 4. Militärt alliansfri samarbetsstrategi

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :alliansstrategi; samarbetsstrategi; militär alliansfrihet; småstatsstrategi; säkerhetsstrategi;

  Sammanfattning : Att både vara militärt alliansfri och samtidigt tillämpa samarbetsstrategi kan framstå som en omöjlig kombination. Det ligger nära till hands att tolka begreppet alliansfrihet som något syftande till oberoende medan samarbete skulle utgöra motsatsen. LÄS MER

 5. 5. Rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen - En analys av begreppet ”Normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Anderberg Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008 the system for the assessment process within the Swedish sickness benefit was changed, into the rehabilitation chain. Within the rehabilitation chain, there are different stages of assessing the individual’s capacity for work. The different stages of assessments are enforced by law. LÄS MER