Sökning: "Andréas Stedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andréas Stedt.

  1. 1. Tolkning av dubbelbeskattningsavtal : mot bakgrund av OECD:s föreslagna ändringar i kommentarerna till artikel 5.1 i modellavtalet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Andreas Stedt; [2013]
    Nyckelord :Internationell skatterätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER