Sökning: "Andréas Sturesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andréas Sturesson.

 1. 1. Rekommendera mera? : En studie om svenska aktierekommendationer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andreas Sturesson; Tommy Björinge; [2009]
  Nyckelord :aktierekommendationer; effektiva marknader; EMH; finansiering;

  Sammanfattning : Att investera rätt är en fråga som bekymrat de flesta någon gång i livet. När, var och hur ska det investeraras för att skapa god avkastningen på det satsade kapitalet? Sedan 80-talet har svenskens placeringar och aktivitet på aktiemarknaden vuxit explosionsartat. LÄS MER

 2. 2. Venture Capital-företags exitprocess : faktorer som påverkar valet av exit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andreas Sturesson; Tommy Björinge; [2008]
  Nyckelord :Venture Capital; Venture Capital-process; Exitprocess; Exit; IPO; ;

  Sammanfattning : En uppsats om Venture capital-företags exitprocess och de faktorer som påverkar under processens gång.... LÄS MER