Sökning: "Andréas Wilander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andréas Wilander.

  1. 1. När kommer mina pinkeburkar?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Andreas Wilander; Carl-Johan Holmdahl; Robin Ström; [2012]
    Nyckelord :bullwhipeffekt; tredjepartslogistik; outsource; mål; kunskap; gap; Social Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER