Sökning: "Andréas Young"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Andréas Young.

 1. 1. Samband mellan spänst och långdistanslöpning hos unga elitaktiva orienterare- en tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Bergander; Jesper Rask; [2020]
  Nyckelord :Jump performance; long distance running; countermovement jump; drop jump; ErgoJump Bosco System;

  Sammanfattning : Introduction: Running economy (RE) is known to be a strong indicator for performance on long distance running. RE is improved by plyometric training through an increase in stiffness in the musculotendinous system. Stretch shorten cycle (SSC) is a function in the muscle where a contraction is preceded by a stretch or an eccentric action. LÄS MER

 2. 2. LVU – med rätt att vårda? : Ett diskursanalytiskt fokus på vårdnadshavare, barnperspektiv och socialnämnd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Måns Petter Andreas Englund; Oscar Stenström; [2020]
  Nyckelord :best interest of the child; compulsory care; discourse; social services; LVU; barnets bästa; socialtjänst; tvångsomhändertagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Petter Englund and Oscar Stenström Title: LVU - with a licence to care? A discourse analytic focus on custodians, children's perspective and social authorities [Translated title] Supervisor: Eva Palmblad Assessor: Anders Östnäs The focus of this paper was to study how the parents/caretakers and best interest of the child were portrayed and constructed in LVU (The Care of Young Persons [Special Provisions] Act) court judgments. Further we aimed to study how social authorities were positioned by the court in these judgments. LÄS MER

 3. 3. Teknisk växtvärk – hur kan Sveriges försvar attrahera tekniskt intresserade ungdomar? : En studie om Luftvärnets möjlighet att attrahera unga teknikintresserade människor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Business Model Innovation (BMI); Högskolan i Halmstad/Business Model Innovation (BMI)

  Författare :Per Carlsson; Andreas Westermark; [2020]
  Nyckelord :Armed forces; Sweidish armed forces; technology; recruitment; Air defence; Employer branding; Försvarsmakten; teknik; teknisktjänst; tekniker; rekrytering; tillväxt; luftvärnsregementet; Lv 6; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarattraktivitet;

  Sammanfattning : Sveriges luftvärn står inför stora utmaningar vilka till stor del har orsakats av ett förändrat omvärldsläge med större osäkerheter. Osäkerheterna har i sin tur lett till att efterfrågan på förmågan luftvärn ökat och getts mer utrymme i samhällsdebatten. LÄS MER

 4. 4. Effekter av höjd inkubationstemperatur på ventilationshastighet, som ett mått på metabolism, hos öring (Salmo trutta)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Vernby; [2019]
  Nyckelord :brown trout; salmo trutta; ventilation rate; incubation temperature; global warming; öring; salmo trutta; ventilationshastighet; inkubationstemperatur; global uppvärmning;

  Sammanfattning : The average global temperature is expected to rise by 3-5 °C at the end of the century, as a consequence of global warming. Negative effects are expected on poikilothermic animals, including fish, with changes in their physiology including metabolism. LÄS MER

 5. 5. Självskattade psykiska problem hos pojkar och flickor på särskilda ungdomshem - en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Gustafsson; Annika Wilson Jonsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; självskattade problem; ungdomshem; tvångsvård; LVU residential care; SiS; YSR; anti-social; youth; self-reported problems; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed self-reported problems and symptoms of impaired mental health using the Youth Self-Report (YSR), in a group of 23 girls and 15 boys who were recently admitted to special residential homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS). SiS delivers individually tailored compulsary care to young people by order of social services in all the municipalities of Sweden. LÄS MER