Sökning: "Andrés Zarazua Mujo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andrés Zarazua Mujo.

 1. 1. Utlandsstudiers påverkan på företagsekonomistudenters personliga egenskaper med koppling till kreativitet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrés Zarazua-Mujo; Ekaterina Golubeva; [2010]
  Nyckelord :Big Five Inventory; utlandsstudier; öppenhet; noggrannhet; kreativitet;

  Sammanfattning : Utbytesstudier utomlands sägs öka studenters kreativitet. Kreativitet och innovation, framför allt kreativa medarbetare är en viktig faktor för att företag ska vara framgångsrika i dagens allt hårdare konkurrens. LÄS MER

 2. 2. UTLANDSANSTÄLLDAS UPPFATTADE ORGANISATORISKA STÖD OCH DESS PÅVERKAN PÅ ENGAGEMANGET

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrés Zarazua Mujo; Caroline Mortimer; [2009]
  Nyckelord :POS organisationsstöd expatriat engagemang;

  Sammanfattning : En utlandsanställning kräver mycket från den anställdes sida och ärkostsam för företaget. För att se till att den utlandsanställde behåller sittengagemang gentemot företaget krävs det därför att denne uppfattar attden får stöd från sin organisation. LÄS MER