Sökning: "Andra världskriget sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Andra världskriget sverige.

 1. 1. ”Här ligga bevisen samlade mot de skyldiga”. En kvalitativ innehållsanalys av hur Tysklands motgångar och nederlag förmedlades 1944– 1945, och hur skildringarna innehåller propaganda, konspirationsteorier och desinformation.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Söderqvist; [2023-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under andra världskriget fanns det svenska nationalsocialister som ägnade sig åt att sprida propaganda, konspirationsteorier och desinformation genom skildringar av krigets utveckling. Tidigare forskning visar vilka ideologier och föreställningar de svenska national- socialisterna generellt hade, men beskriver inte hur de skildrade Tysklands motgångar och ne- derlag 1944–1945, eller hur dessa texter innehöll och förmedlade propaganda, konspirations- teorier och desinformation. LÄS MER

 2. 2. Andra världskrigets bunkrar i Sverige och Norge : Skånelinjen och Narvik ur ett kulturarvsperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Olivia Friberg; [2023]
  Nyckelord :Bunker; WWII; Narvik; Skånelinjen; cultural heritage; dark heritage; dark tourism; Värn; bunker; andra världskriget; Narvik; Skånelinjen; kulturarv; mörkt kulturarv; mörk turism;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa moderna lämningar som kulturarv, i synnerhet andra världskrigets (1939-1945) bunkrar i Sverige och Norge. Bunkrar/värn syftar till anläggningar kopplade till militär aktivitet och krigsföring. LÄS MER

 3. 3. Historieundervisning i känsliga ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filippa Engström; Mejdina Seljimi; [2023]
  Nyckelord :historieundervisning; historielektioner; kontroversiell; känsliga områden; känsliga ämnen;

  Sammanfattning : Alla historielärare kommer någon gång att undervisa i känsliga ämnen. Varje elev har en egen uppfattning kring vad som är känsligt för dem, vilket alla lärare bör ta hänsyn till. Detta arbete kommer handla om vad forskning säger om känsligheten i historieundervisningen i Europa. LÄS MER

 4. 4. Bibliotek, censur och yttrandefrihet i dags- och fackpress före, under och efter andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Viklund; [2023]
  Nyckelord :bibliotek; censur; yttrandefrihet; 1918–1939 mellankrigstiden ; 1939–1945 andra världskriget ; Sverige; Europa;

  Sammanfattning : The perspective of this essay is within the field of library history with a focus on democracy and freedom of expression in a time of crisis and war. The purpose is to investigate how censorship and freedom of expression were discussed in connection with libraries during 1933–1950. LÄS MER

 5. 5. Var verkligen Sverige neutralt under andra världskriget? : En teorikonusmerande fallstudie av midsommarkrisen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Demi Ingvarsson; [2023]
  Nyckelord :Neutralitet; Realism; Liberalism; Haagkonventionen; Midsommarkrisen; Samlingsregering;

  Sammanfattning : The debate about Sweden's neutrality during the Second World War has been highly discussed. Sweden declared itself neutral at the beginning of the war, but were they actually neutral during the war? This thesis will try to investigate if Sweden violated its neutrality according to the Hague Convention during the midsummer crisis 1941, and if it is the case, in what way? The survey will also try to understand and explain Sweden´s course of actions during the crisis based on two different theoretical perspectives, realism and liberalism. LÄS MER