Sökning: "Andrahandsupplåtelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Andrahandsupplåtelse.

 1. 1. Is it appropriate to int roduce free subleasing in Bostadsrättslagen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Andrea Larsson; Uggla Uggla; [2019]
  Nyckelord :Subleasing; Tenant-owned apartments; Tenant-owners’ co-operative; Andrahandupplåtelse; bostadsrätt; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Today, Sweden suffers from a shortage of housing in many of the country's growth areas, a shortage of housing that hardens the country's growth and the creation of new jobs. Svenskt Näringsliv believes that several measures are needed to solve the shortcoming. LÄS MER

 2. 2. Hyresrättens reglering av andrahandsupplåtelser och oskäliga hyror : En kritisk analys av reglerna som föreslås i SOU 2017:86, särskilt avseende hur hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning upprätthålls genom de föreslagna reglerna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Olivia Blixt; Sara Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Hyresrätt; Andrahandsupplåtelse; Oskälig hyra; Social skyddslagstiftning; Besittningsskydd; Förverkande;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som råder i Sverige har gjort det möjligt för förstahandshyresgäster att göra ekonomisk vinst på otillåtna andrahandsupplåtelser och oskäliga andrahandshyror. Denna möjlighet har gett upphov till att nämnda företeelser är två växande problem på den svenska hyresmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Andrahandsuthyrning - Varför bedöms skälen för andrahandsuthyrning av nyttjanderätter olika?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Gustav Sandén; Frida Edsmar; [2016]
  Nyckelord :Andrahandsupplåtelse; Andrahandsuthyrning; Beaktansvärda skäl; Bostadsrätt; Bostadsrättslag; Hyreslag; Hyresrätt; Inkomstskattelag; Privatuthyrningslag; Schablonavdrag; Co-operative apartment; Condominium law; Grounds for sublease; Owner-occupied apartment; Rental units; Sublease; Tenancies; Tenancy law;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är ett allvarligt problem i Sverige och bostadsmarknaden är långt ifrån välfungerande. År 2015 bedömde Boverket att 183 av landets 290 kommuner hade ett underskott på bostäder. LÄS MER