Sökning: "Andrarum"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Andrarum.

 1. 1. Spårämnen i alunskiffer, rödfyrshögar och björkträd vid Andrarums alunbruk, Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Handheld XRF-technique has been used to measure the occurrence of potentially toxic trace elements in outcrops of alum shale, heaps of burnt alum shale, and birch trees at Andrarum, southeastern Scania, Sweden. Results showed that both types of shale contain substantial amounts of problematic trace elements, such as As, Ba, Co, Cr, Cu, Mo, Ni and V. LÄS MER

 2. 2. Alunbruket i Andrarum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Thomas Björkander; [2008]
  Nyckelord :alunbruk; patriarkalism; E P Thompson; Andrarum; Piper; strejk; arbetsnedläggelse; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att med hjälp av patriarkal teoribildning undersöka patronklient-relationer på Andrarums alunbruk mellan åren 1758-1787. I fokus för undersökningen står löneförhållanden och skuldsättning men även annat som är uttryck för sociala relationer mellan patron och klient undersöks. LÄS MER

 3. 3. Middle cambrian trilobites and biostratigraphy of the Almbacken drill core, Scania, Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Niklas Axheimer; [2001]
  Nyckelord :Trilobita; taxonomy; biostratigraphy; ontogeny; alum shale; Middle Cambrian; Lower Cambrian; Almbacken; Scania; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A core drilling at Almbacken in Södra Sandby, Scania, southern Sweden, penetrated a c. 30 m thick succession of Middle Cambrian-upper Lower Cambrian strata. The Middle Cambrian of this core is the most complete one so far documented in Scania. LÄS MER

 4. 4. Uppermost Lower Cambrian-Middle Cambrian stratigraphy and sedimentary petrography of the Almbacken drill-core, Scania, southern Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jacob Meyerson; [1997]
  Nyckelord :Middle Cambrian; Lower Cambrian; alum shale; limestones; stratigraphy; Almbacken; Forsemölla; Gislövshammar; Brantevik; Scania; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The uppermost Lower Cambrian and Middle Cambrian of the Almbacken drill-core, drilled 1949 in Södra Sandby, are described and correlated with other sections in Scania (the Gislövshammar-2 core and the Forsemölla, Gislövshammar and Brantevik sections). The core consists of Middle Cambrian bituminous alum shales with stinkstone lenses and three beds of fossiliferous limestone, the Andrarum, Exsulans, and "Fragment" limestones. LÄS MER