Sökning: "Andras Roman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Andras Roman.

 1. 1. En mor "att lita på" : En analys av moderskap och psykisk sjukdom i Oktoberbarn och Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Ydrefelt; [2019]
  Nyckelord :Moderskap; psykisk sjukdom; tabu; skam;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras hur modrande i relation till psykisk sjukdom och kulturella moderskapsideal gestaltas i Linda Boström Knausgårds roman Oktoberbarn samt Ann Heberleins verk Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Tematiken undersöks med hjälp av feministisk moderskapsforskning som visar hur föreställningar om det ”goda moderskapet” påverkar mödrar i stor grad. LÄS MER

 2. 2. Turismens mörka platser : En studie om motiven bakom resan till mörka och tragiska platser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Kenneth Ssemakula; Fredrik Wikman; [2019]
  Nyckelord :Dark tourism; Ethics; Motives behind dark tourism; Mörk turism; Etik; Motiv bakom mörk turism;

  Sammanfattning : Mörk turism är ett växande fenomen som ger turisten möjligheten till mer annorlunda resor, där död, olyckor och det makabra är i fokus. Som dödliga varelser kan man argumentera att det alltid finns ett visst intresse för döden, både sin egen död och andras (Stone 2006). Mörk turism är heller inget nytt fenomen. LÄS MER

 3. 3. Med andra(s) ord : Diskurser och identitetsskapande i Margareta Subers Charlie och Ali Smiths Girl Meets Boy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Eva-Marie Lind; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; HBTQ; Margareta Suber; Ali Smith; diskursanalys; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Charlie (1932) av Margareta Suber, som ofta kallas Sveriges  första lesbiska roman, och Girl Meets Boy (2007) av Ali Smith, en modern roman som utspelar sig i en annan tid och kontext, men har många gemensamma teman med Charlie. Böckerna  behandlar homosexualitet, androgynitet och genus, men det viktigaste för den här uppsatsen  är hur de centrala karaktärerna tar del av en skriven text, och hur sagda text är fundamental  för deras identitetsskapande och böckerna i sig. LÄS MER

 4. 4. Bindningar och lösningar : En studie kring tematiken bunden/löst i Lars Ahlins roman Fromma mord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Janna Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Lars Ahlin; Fromma mord; Erik A Nielsen; Gunnar D Hansson; Ties; Liberations; Cooperation; Sacrifice; Prisoners; God and the Devil; Lars Ahlin; Fromma mord; Erik A Nielsen; Gunnar D Hansson; Bindningar; Lösningar; Samarbete; Offer; Fångar; Gud och Djävulen;

  Sammanfattning : Lars Ahlins’ Fromma mord (Pious murder) is an incredibly complex novel. Is it even possible to say what the deepest sense is about? Erik A Nielsen and Gunnar D. Hansson has presented reasonable interpretations in their analysis of Fromma mord. However, they have not necessarily right to all points, hence it is possible to draw other conclusions. LÄS MER

 5. 5. "Det finns alltid en annan sida". Om makt och representation i Jean Rhys Sargassohavet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Karlsson (Sunnerstam); [2009]
  Nyckelord :Jean Rhys; Wide Sargasso Sea; postcolonial criticism; representation; narrative strategies; Jean Rhys; Sargassohavet; postkolonial kritik; representation; narrativa strategier;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att visa hur Jean Rhys i sin roman Sargassohavet ifrågasätter de narrativa strategier och diskurser som avgör vilka romanpersoner och perspektiv som får komma till uttryck. Rhys gör detta bland annat genom att placera en icke-västerländsk kvinna, som dessutom påstås vara galen, i protagonistens position. LÄS MER