Sökning: "Andras Vincze"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andras Vincze.

 1. 1. Rättssäkerhet och säkerhetshot - En empirisk utredning av rättssäkerheten i ärenden där en utlänning ansetts utgöra ett hot mot rikets säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andras Vincze; [2017]
  Nyckelord :Säkerhetsärenden; Förvaltningsrätt; Rättssäkerhet; Migrationsrätt; Förvaltningsprocessrätt; Säkerhetshot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the major migration flows reached Sweden in the summer of 2015, have once again the immigration legal questions become the subject of public debate. As a result, a report showed that the Swedish Migration Agency handled asylum applications in a flawed manner. The flaws have mostly referred to the issues of the rule of law. LÄS MER

 2. 2. Decemberöverenskommelsen - En analytisk utredning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andras Vincze; [2015]
  Nyckelord :rättsvetenskap; statsrätt; konstitutionell rätt; parlamentarism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utreder den s.k. Decemberöverenskommelsen. Decemberöverenskommelsen tillkom efter att Socialdemokraternas samt Miljöpartiets gemensamma budget röstades ner i budgetomröstningen den 3 december 2014. LÄS MER