Sökning: "Andre Book"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Andre Book.

 1. 1. Translation or rewriting of proper names : A study of children’s literature across a century

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Veronica Sand; [2021]
  Nyckelord :Translation as rewriting; Children’s literature; Translating proper names; André Lefevere; Gillian Lathey; Alice in wonderland; The children of the forest; Coraline; Wolf Brother; Hunger Games; The Graveyard Book; The Circle; English; Spanish; Swedish; Översättning som omskrivning; Barnlitteratur; Översätta egennamn; André Lefevere; Gillian Lathey; Alice i underlandet; Alice i sagolandet; Tomtebobarnen; Coraline; Vargbröder; Hungerspelen; Kyrkogårdsboken; Cirkeln; Engelska; Spanska; Svenska;

  Sammanfattning : The translation of names is a topic for discussion within many fields, no less so within translation studies. Furthermore, the translation of proper names in children’s literature is a topic with on-going changes. LÄS MER

 2. 2. Århundradets Kärleksnarcissism : Plats, skrivandet och konsumtionen av den andre i Århundradets kärlekssaga och Århundradets kärlekskrig

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2020]
  Nyckelord :Narcissism; Liberalism; place; writing; power; love relationship; subject; violence; atopic otherness; consuming; Tikkanen; Witt-Brattström; Narcissism; Liberalism; Århundradets kärlekssaga; Århundradets kärlekskrig; kärlek; den andre; atopi; Byung-Chul Han; konsumtion; blick; platslöshet; frigörelse; våld; subjektets inåtvända våld; kärleksrelation; makt; kön;

  Sammanfattning :   Den här uppsatsen undersöker hur kärleksrelationen skrivs fram i två poetiska verk; Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga och Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig.  Syftet med uppsatsen är att se till hur plats, blick och skrivandet samverkar i framskrivandet av kärleksrelationen. LÄS MER

 3. 3. IPO UNDERPRICING IN THE TECH SECTOR: IMPACT OF THE PROSPECTUS SUMMARY VARIABLES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :André Ricardo da Fonseca Gonçalves; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; underpricing; prospectus; tech; book-to-market; gross proceeds; underwriter spread; dual-class shares; underwriter reputation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Bylingen och den Andre : En adaptionsteoretisk närläsning av romanen Den skrattande polisen och filmen Beck - Invasionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Franz Ung; [2017]
  Nyckelord :Adaptation; The Other; Exoticism; Positioning; Essential; Sign Elements; Adaption; Den Andre; Exotism; Positionering; Essentiell; Sign Elements;

  Sammanfattning : The study is using a method called close reading through adaptation theory, invented by Linda Hutcheon. Through this method we are comparing the book The laugning policeman from 1968 written by Maj Sjöwall and Per Wahlöö with the movie Beck- The invasion from 2015. LÄS MER

 5. 5. On the risk relation between Economic Value of Equity and Net Interest Income

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :André Berglund; Carl Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Basel Committee has proposed a new Pillar 2 regulatory framework for evaluating the interest rate risk of a bank's banking book appropriately called Interest Rate Risk in the Banking Book. The framework requires a bank to use and report two different interest rate risk measures: Economic Value of Equity (EVE) risk and Net Interest Income (NII) risk. LÄS MER