Sökning: "Andre Gun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andre Gun.

 1. 1. Nätkränkningar - Elevers erfarenheter och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :André Karpelius; [2014]
  Nyckelord :Nätkränkningar; Elektronisk mobbning; Instagram; Internet; Mobbning; Nätmobbning; Friends;

  Sammanfattning : Titel: Nätkränkningar - Elevers erfarenheter och attityder Författare: André Karpelius Handledare: Gun Persson Sammanfattning: Bakgrund: Kränkningar på Internet blir allt vanligare i ungdomars vardag. Nästintill alla ungdomar idag äger en mobiltelefon och en dator och spenderar stor del av sin fritid men även skoltid på Internet. LÄS MER

 2. 2. Skapandet av ”den andre” En kvalitativ undersökning av hur muslimer framställs i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mikaela Jonsdotter; [2013-08-06]
  Nyckelord :Muslim; constructing the other ; stereotype; Sweden; Rosengård; Omar Mustafa; Gun Holmertz;

  Sammanfattning : This essay aims to determine how Muslims are produced in the public domain in Swedishcontemporary time. My study is based on three different materials; Hot mot demokrati ochvärdegrund – en lägesbild från Malmö investigating Islamist radicalism and extremism inRosengård, articles on Omar Mustafa and his resignation from the Social Democratic Partyand Gun Holmertz article Islamismen får allt större fäste i Hjällbo and the following debate. LÄS MER