Sökning: "Andre Hamid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andre Hamid.

  1. 1. Vi och Dem : en analys av skapandet av "den Andre" i Den ovillige fundamentalisten och Pojken i randig pyjamas

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Katja Vahedi; [2014]
    Nyckelord :Orientalism; the Other; Us and Them; Orientalism; den Andre; Vi och Dem;

    Sammanfattning : My paper, “Us and Them – an analysis of the creation of “the Other” in The ReluctantFundamentalist andThe Boy in the Striped Pyjamas”, aims to examine Mohsin Hamid´s andJohn Boyne´s novels from the years 2007 and 2008. The paper tries to answer the following questions: How is “the Other”and“Us and Them”created in the novels? And: What consequences does the thinking in terms of “the Other”and“Us and Them”lead to in the novels? The examination is done through the method of close reading and by applying the theory of Orientalism and Edward W. LÄS MER