Sökning: "Andre Müller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andre Müller.

  1. 1. Drömbilden som man gjort sig : en studie om hur fäder till barn med funktionsnedsättning upplever sin livssituation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Fatos Cetinkaya; Rebecca Müller; [2009]
    Nyckelord :barn med funktionsnedsättning; fäder; upplevelse; KASAM;

    Sammanfattning : Att få ett barn är en av de viktigaste händelserna i en människas liv. Om barnet har en funktionsnedsättning kan fäder känna en stor påfrestning. I denna situation är det viktigt med stöd och information från omgivningen. LÄS MER