Sökning: "Andre Stenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andre Stenberg.

  1. 1. Digital Tvilling : Visualisering av personlig hälsodata

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Teodor Ganestål; André Palmborg; Adrian Royo; William Stenberg; Olle Stenvall; Juliette Winneroth; Sami S. Yahya; [2019]
    Nyckelord :Digital Twin; Flask; OpenCOR; React; UX; Digital Tvilling; integrativ system biologi; användarvänlighet; skalbarhet; webb; webbapplikation;

    Sammanfattning : Detta projekt är givet som ett kandidatarbete i mjukvaruutveckling vid Linköpingsuniversitet, i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Arbetet är utfört aven grupp tredjeårsstudenter på D- och U-programmen. LÄS MER