Sökning: "Andrea Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Andrea Eriksson.

 1. 1. En digital arbetsmarknad? : - Distansarbetets effekter på kommunala och regionala planeringsförutsättningar och arbetsmarknadsregioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Andréa Eriksson; Elin Ollén; [2022]
  Nyckelord :Distansarbete; platsattraktivitet; regionförstoring; strategisk planering; virtuell mobilitet;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett fenomen som till följd av covid-19-pandemin utvecklats från att vara en relativt sällsynt företeelse till att bli vardag för en stor del av Sveriges förvärvsarbetande befolkning. Distansarbete har på så sätt inneburit en markant förändring i hur människor bedriver sitt arbete likväl som hur de strukturerar sina vardagliga liv. LÄS MER

 2. 2. Gyllene språktillfällen eller samtal på sandlådenivå? : En studie om hur pedagoger och barn stöttar yngre barns i samtalsinteraktion i sandlådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Eriksson; Andrea Espinoza; [2021]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; stöttning; kommunikation; språk; interaktion; artefakt; mediering; samtal; den proximala utvecklingszonen; sociokulturellt perspektiv; flerspråkighet intersubjektivitet; internalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka om och hur pedagoger och barn stöttar yngre barns kommunikation i sandlådan och utröna vilka eventuella artefakter som brukas i samtalsinteraktion med andra individer under sandlådeaktiviteter. Undersökningen genomfördes med observation som metod. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering: den nya arbetsnormen? : En kritisk granskning kring kopplingen mellan Covid-19 och digitalisering i industriföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Björn Eriksson; Andrea Ninkovic; Sandra Perkowska; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När blir den digitala leken allvar? : En kvalitativ studie om innehåll och användarinteraktion på applikationen TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Eriksson; Andrea Blixt; [2020]
  Nyckelord :TikTok; Trend; Mikrovideo; Applikation; Användare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad fem identifierade trender på applikationen TikTok förmedlar samt vilken respons som trenderna bemöts med. Vidare syftar studien till att förstå och förklara det gemensamma flödet på TikTok. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för musikundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Andrea Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Förutsättningar; skolämnet musik i Lgr11; årskurs 4-6; musikundervisning; musiktraditioner; musiklärare och rektorer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka förutsättningar som finns för musikundervisning i den för studien valda kommunen i norra Sverige. Dessutom ska den belysa hur verksamma rektorer och lärare ser på dessa och arbetar med dem för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen för musikämnet. LÄS MER