Sökning: "Andrea Hambraeus"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andrea Hambraeus.

 1. 1. The 2014 Crimean Crisis’ Influence on the Russian Role Conception – An Attempt to Introduce Role Conception in the Russian Context

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Hambraeus; [2020]
  Nyckelord :​Role Theory; Role Conception; Role Performance; Role Prescription; Russia; Crimean Crisis; Crimean Spring; Vladimir Putin; Dimitry Medvedev; Role Change; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has researched whether the role conception of Russia has been affected by the Crimean Crisis in 2014. The aim of the study was to fill the current theoretical gap in role theoretical research, and add to the knowledge of how role conceptions change. LÄS MER

 2. 2. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 3. 3. Det första demokratiska valet efter konflikt och dess betydelse för fortsatt fred – En fallstudie av valen i Sierra Leone och Elfenbenskusten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Hambraeus; Alice Uhlin; [2019]
  Nyckelord :Elfenbenskusten; Institutionalization before Liberalization; Inbördeskrig; Sierra Leone; Fredsbyggande; Fredsbyggandeprocess; Demokratisering; Demokratiseringsprocess; Val; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När och hur man ska hålla det första demokratiska valet i ett land som har präglats av konflikt är en tudelad diskussion. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse utformandet av det första postkonfliktuella valet i ett land har för fortsatt fred. LÄS MER