Sökning: "Andrea Jansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andrea Jansson.

 1. 1. BETYDELSEN AV AKTIVITET I PENSIONSÅLDERN En systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cassandra Blomdahl; Andrea Jansson; [2021-06-02]
  Nyckelord :occupational therapy; meaningful occupation; retirement;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett arbete att gå till är en betydande del i mångas liv, och är en aktivitet somvanligtvis sträcker sig över en lång tidsperiod. Att gå från att vara yrkesverksam till att bliålderspensionär innebär en förändring i aktivitetslivet, där aktiviteter som tidigare fyllt vardagen ochgivit mening nu försvinner. LÄS MER

 2. 2. A Dizzying Splendor : Experience and Emotion in the Ceiling Frescos of Il Gesù and Sant’Ignazio

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Giovanni Battista Gaulli; Andrea Pozzo; Il Gesù; Sant’Ignazio; Jesuit Art; Performativity; Sensuous perspective; Jesuit Style;

  Sammanfattning : The thesis is a performative and sensuous study based on pre-iconographic descriptions of the formal features in the ceiling paintings The Triumph of the Name of Jesus (1674-1679) by Giovanni Battista Gaulli (called Baciccio, 1639-1709) in Il Gesù, Rome and Glorification of Sant'Ignazio (1685-1694) by Andrea Pozzo (1642-1709) in Sant'Ignazio, Rome.  By tracing effects likely perceived by different visitors through eyesight and the movement in the room, the aim is to suggest why these artworks are perceived as powerful. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier på arbetsplatsen : En studie i hur internkommunikationen påverkas av införandet av sociala medier som intranät på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sara Djupfeldt; Andrea Jansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors bedömning av postoperativ smärta : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Andrea Jansson Lorentzon; Karin Lövgren; [2011]
  Nyckelord :Postoperative pain; pain assessment; nurse; patient; Postoperativ smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en individuell upplevelse som kan vara svår att förmedla till andra men är ett oundvikligt fenomen efter kirurgiska ingrepp. Sjuksköterskor ska utifrån ett helhetsperspektiv bedöma patientens postoperativa smärta. LÄS MER