Sökning: "Andrea Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Andrea Johansson.

 1. 1. Hardened hearts : Are the Swedish people being failed as moral agents by Swedish authorities during the COVID-19 pandemic?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andrea Johansson; [2021]
  Nyckelord :Pandemic ethics; virtue ethics; moral responsibility; epistemic injustice; collective agency;

  Sammanfattning : Almost since the start of the COVID-19 pandemic, Sweden has been criticised for doing too little to stop the spread of the virus. No lockdowns have been implemented and schools have stayed open throughout the pandemic. LÄS MER

 2. 2. Autentiskt ledarskap : En studie kring självkännedom, moral, information och relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andrea Holtéus; Cassandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :autentiskt ledarskap; självkännedom; internaliserat moraliskt perspektiv; balanserad informationsprocess; transparens i relationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av dyspné vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Andrea Johansson; Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; Dyspné; Palliativ vård; Smärta; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en grupp av lungsjukdomar som långsamt progredierar. Tobaksrökning är vanligaste orsaken till sjukdomens uppkomst, men 20% av alla som drabbas är icke rökare. Det är inte alltid som patienter med sjukdomen känner fysisk smärta, men smärta i form av psykisk, social och existentiell. LÄS MER

 4. 4. Obstacles in the textile upcycling chain, a case study of the communication between small-scaled upcycling actors and their processes.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Aguilar Johansson; Andrea Runstrand; [2020]
  Nyckelord :Upcycle; Remanufacturing; Textile Waste Management; Communication Tools; Reversed supply chain; Closed loop systems; Sorting; Återbruk; Textilindustri; Hållbar produktion; Kommunikationsverktyg; Småskalig;

  Sammanfattning : Upcycling of textiles is a well-known method to remake worn textiles and decrease the environmental impact coming from the textile industry. Many fast fashion companies have tried to implement upcycling in their own textile value chains to become more circular. LÄS MER

 5. 5. Prehospital användning av larynxmask på barn En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andréa Karlsson Asplund; Karin Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER